www.bigbodysport1.com=> เตียงบาร์เบล


เตียงบาร์เบล

เตียงบาร์เบล SM 101 FLAT OLYMPIC BENCH
SM 101 FLAT OLYMPIC BENCH โครงสร้างแข็งแกร่ง ฝึกร่วมกับบาร์โอลิมปิคได้ โครงสร้างทำจากเหล็กขนาด 50x75mm. ฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนกลาง ขนาด 166x182x123cm.

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2020-08-01 19:36:33แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->