www.bigbodysport1.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : นายสมบูรณ์ เข็มมา

เลขที่บัญชี : 172-2-62004-4

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : สาขาศรีราชา

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 088-486-5139 , 085-699-0121
Line ID : 0884865139